Natuurinclusief bouwen voor de perfecte tuin

Natuurinclusief bouwen voor de perfecte tuin

Natuurinclusief bouwen is een term die we steeds vaker voorbij horen komen in de tuinwereld. Je hebt er vast ook wel eens van gehoord, maar de term wordt nog even toegelicht. Natuurinclusief bouwen is een variant van duurzaam bouwen, waarbij dusdanig gebouwd en ingericht wordt dat het bouwwerk bijdraagt aan de natuurwaarden en lokale biodiversiteit. In simpelere woorden, een bouwwerk wat de natuur niet verstoort, maar juist ondersteunt.

Waar moet je op letten bij het verbouwen van de tuin?

Alvorens je gaat verbouwen in de tuin, moet je natuurlijk een plan opstellen. Wat wil je precies en hoe ga je dit realiseren? Het is belangrijk om je wensen in kaart te brengen en om daarnaast te kijken wie het uit gaat voeren. Kun je dit zelf, of heb je bij sommige onderdelen nog hulp nodig? Het is dus belangrijk vooraf een goed plan te hebben en ook duidelijk te hebben wat je wil gaan doen. Woon je bijvoorbeeld dicht bij een natuurgebied dan kan het zijn dat je rekening moet houden met de natuur om je heen voor dat je mag verbouwen in de tuin. Het is dan wel handig om te weten dat er mogelijkheden zijn om natuurinclusief bouwen in te zetten.

Flora en fauna quickscan wat is het en wat heb je hieraan?

Zoals in de inleiding al aangekaart werd, wordt er ook steeds vaker gekeken wat voor impact je tuinverbouwing op de natuur heeft. Dit kan onderzocht worden middels een quickscan flora en fauna meer informatie lees je hier. Dit is een oriënterend onderzoek, waarbij op basis van bestaande gegevens en een veldonderzoek ingeschat wordt welke risico’s de verbouwing loopt. Zijn er beschermde gebieden in de buurt of komen er beschermde dier- en/of plantensoorten voor in het beoogde gebied? Deze vragen worden beantwoord om een beeld te schetsen van de situatie en om vervolgens de vervolgstappen te bespreken.

Natuurinclusief bouwen is een term die we steeds vaker voorbij horen komen in de tuinwereld. Je hebt er vast ook wel eens van gehoord, maar de term wordt nog even toegelicht. Natuurinclusief bouwen is een variant van duurzaam bouwen, waarbij dusdanig gebouwd en ingericht wordt dat het bouwwerk bijdraagt aan de natuurwaarden en lokale biodiversiteit.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *